share page on:

You are here

Beli slez

klasicni
Classic

Kao droga za čajni napitak se koristi dobro osušen, oguljen koren koji je beličaste boje i sadrži sluz, skrob, pektine i dr.